Tèrmits i corcs

Termites i corcs
Termites i corcs

Especialitats en el tractament de la fusta

Les termites, els corcs i altres escarbats no només ataquen la fusta de les estructures de les construccións i dels mobles, sinó que també ataquen qualsevol material que contingui cel.lulosa (paer, cartró, alguns teixits…)

A CONPLAG portem més de 25 anys solucionant els problems que causen aquests insectes (tèrmits i corcs), havent realitzat multitud de tractaments amb uns grans resultats i amb garanties de llarga durada (15anys).

CONPLAG té diferents solucions per el seu control sempre en funció de cada cas. CONPLAG estudia el tipus de corcs i les característiques de la peça a tractar, per aixó poder executar la millor solució.

Els tractaments que realitzem a la nostra empresa són sempre utilitzant els millors productes del mercat i un personal titulat en el control de plagues-fusta que asseguraran la eficàcia dels tractaments. Uns tractaments molt eficaços:

Sistema tradicional d’injecció: es coloquen uns petits injectors a les zones afectades i com a prevenció a la resta de la fusta i una barrera perimetral. El tractament no és gens agressiu i no deteriora la fusta de la zona malmesa.

Tracatament amb esquers: consisteix en col.locar menjar a base de cel.lulosa amb un insecticida de nova generació. És un sistema molt eficaç i innovador.