Desinfecció

Desinfecció
Desinfecció

Definim desinfecció com la práctica que té com a objectiu destruir tots els microorganismes patògens que existeixin en persones, animals, ambients, superfícies o coses que suposin un risc per a la salut.

S’ha d’utilitzar productes deinfectants contra microorganismes (bacteries, fongs i virus) que no siguin corrosius ni oxidants. La desinfecció ha d’estar precedida d’una operació prèvia de neteja, si no, l’eficàcia minva.