Control de Mosquits

Qualsevol massa d’aigua pot ser bona per al desenvolupament d’alguna de les espècies de mosquit, sempre que estigui estancada o flueixi lentament.

Mosquit Tigre

Control de Plagues de Mosquit Tigre Plagues Girona Conplag
Control de Plagues de Mosquit Tigre Plagues Girona Conplag

Mosquit que ha anat incrementant la seva presencia en els darrers anys. El trobem en masses d’aigua artificials petites, estancades i tancades, habituats en zones urbanes com bidons, gerros, plats i jardineres, cubells i altres tipus de recipients.

Mosquit Aedes japonicus

Control de Plagues de Mosquit Aedes japonicus Plagues Girona Conplag
Control de Plagues de Mosquit Aedes japonicus Plagues Girona Conplag

Es tracta d’un mosquit menys agressiu que el mosquit tigre i que prefereix climes més freds -les seves ous fins i tot resisteixen la congelació-, té una capacitat d’expansió molt ràpida i ja ha arribat a la Península Ibèrica, per la qual cosa podria arribar a Catalunya” en els pròxims mesos”.

“Aquest mosquit és molt difícil d’erradicar i ha vingut per quedar-se”, ha explicat el president de l’ADEPAP, Quim Sendra, i ha afegit que si el mosquit arriba a Catalunya ho farà pel nord i en zones de muntanya, perquè l’insecte no s’adapta a zones amb temperatures que superen els 30ºC. Més informació de Mosquit Aedes japonicus

Recomanacions per evitar mosquits

Eviteu les acumulacions d’aigua i utilitzar les mosquiteres

  • Buidar dos cops per setmana els recipients de l’exterior que puguin acumular aigua: joguines, cendres, gerros, galledes, plats sota els testos, plats d’animals domèstics, piscines de plàstic …
  • Buidar dos cops per setmana o tapar-los amb tele mosquitera espessa, els safareigs i les basses petites i els bassals.
  • Eviteu acumulacions d’aigua en zones de drenatges o desguassos.
  • Eviti els forats i les depressions de terra on es pugui acumular aigua i tapar els forats dels troncs d’arbres omplint-los de sorra.
  • Elimineu l’aigua dels recipients on trobem larves dels mosquits.

Fem prevencions per plagues de mosquits. S’utilitza larvicides per el control de larves, adultizida per el control d’adults i màquines atrapa-mosquits per el control de zones enjardinades. També fem assessorament perquè no proliferin la plaga fent les recomanacions pertinents per la prevenció.

Control de Plagues de Mosquit Mosquiteres Plagues Girona Conplag
Control de Plagues de Mosquit Mosquiteres Plagues Girona Conplag

¿Revises periòdicament els regs de plagues de mosquits?

Conplag revisem els espais que puguin tenir riscos de plagues de mosquits. Com també avaluem mesures de protecció per garantir la higiene, el control i la prevenció de plagues. ☎️ 649.679.823 ☎️

Control de Plagues de Mosquit en Flor Plagues Girona Conplag
Control de Plagues de Mosquit en Flor Plagues Girona Conplag