Control de Mosquits

Control Mòsquits
Mosquit Tigre

Qualsevol massa d’aigua pot ser bona per al desenvolupament d’alguna de les espècies de mosquit, sempre que estigui estancada o flueixi lentament.

Mosquit Tigre

Mosquit que ha anat incrementant la seva presencia en els darrers anys. El trobem en masses d’aigua artificials petites, estancades i tancades, habituats en zones urbanes com bidons, gerros, plats i jardineres, cubells i altres tipus de recipients.

Fem prevencions per plagues de mosquits. S’utilitza larvicides per el control de larves, adultizida per el control d’adults i màquines atrapa-mosquits per el control de zones enjardinades. També fem assessorament perquè no proliferin la plaga fent les recomanacions pertinents per la prevenció.