Control d’Aus

Control de coloms a les ciutats, Plagues Girona Conplag
Control de coloms a les ciutats, Plagues Girona Conplag

Les plagues d’aus en nuclis urbans augmenta la transmissió de malalties a les persones. Les aus són transmissors de malalties entre diferents espècies. L’objectiu del control d’aus és la reducció de població d’aus, per reduir la probabilitat de contagi a les persones.

Quines són les espècies a controlar?

Les espècies d’aus que s’hauria de controlar són les que el seu nombre de població creix ràpidament com: Coloms, Gavines, Estornells, Pardals.

Qui control d’aus es realitza?

Les persones que realitzen el control d’aus per eliminar les plaga, són tècnics qualificats en el control de plagues, han de tenir els certificats corresponents que atorguen l’autoritat competent.

En aquest cas és una empresa autoritzada en el control de plagues per la Generalitat de Catalunya.

Conplag Plagues Girona, és l’empresa que fas 40 anys estem realitzant el control de plagues d’aus.

On es realitza el control d’aus?

Sobrepoblació d'aus urbanes, Plagues Girona Conplag
Sobrepoblació d’aus urbanes, Plagues Girona Conplag

El control d’aus urbanes es realitza quan hi ha una plaga d’aus òssia una sobrepoblació.

A causa que a les ciutats falta depredadors naturals de les aus, es fa necessari el control d’individus per empreses autoritzades, que sempre es realitza a l’exterior.

Conplag Plagues Girona, realitzem actuacions de control de plagues a tot Catalunya: en totes les províncies tant Girona, Barcelona, Lleida i Tarragona.

Com en les ciutats més poblades: Hospitalet, Terrassa, Badalona, Sabadell, Santa Coloma, Reus, Sant Cugat, Cornellà, Granollers, Figueres…

Com especialment a la zona de costa com són: Mataró, Castelldefels, Sitges, el Llobregat, Vilanova, Blanes, Roses

Quan es realitza el control d’aus?

Efectes de plagues d'aus, Plagues Girona Conplag
Efectes de plagues d’aus, Plagues Girona Conplag

L’arribada de la primavera augmenta la població d’aus. Hi ha una relació proporcional entre l’augment de les hores de llum i l’augment de la postura d’ous pel seu cicle de reproducció.

El control de plagues es realitza en el moment que hi ha perill per a les persones, s’han descrit més de 60 malalties associades a les aus.

Tenint en compte que l’estiu és la següent estació i comporta un augment de temperatures. Amb l’augment de temperatures un augment de bacteris que són transmeses per les aus.

En realitat durant tot l’any realitzem actuacions per al control d’aus urbanes.

El compromís de Conplag Plagues Girona, és realitzar una resposta ràpida, en l’anomenada vam acordar la primera hora disponible. Tenim servei telefònic de 24 hores.

Per què és necessari el control d’aus?

Control d'aus, Plagues Girona Conplag
Control d’aus, Plagues Girona Conplag

La brutícia que deixen als carrers, l’olor desagradable que desprenen els seus excrements, les molèsties i els danys que ocasionen i les malalties de les quals són portadores, fan imprescindible prendre les mesures oportunes per controlar les poblacions d’ocells als carrers.

Les aus són portadores de bacteris que es filtren a les llars o negocis a través dels sistemes de refrigeració. Aquests bacteris contaminen els aliments i superfícies de cuines, restaurants i magatzems.

¿Per què és important el control d’aus?

Per salvaguardar la salut de les persones de fa necessari un control d’aus, ja que és l’única manera efectiva d’assegurar la salut la no transmissió de malalties entre les dues poblacions.

Quins mitjans s’apliquen per al control d’aus?

Sobrepoblació de coloms, Plagues Girona Conplag
Sobrepoblació de coloms, Plagues Girona Conplag

Hi ha diferents tècniques i estratègies que s’apliquen per al control de plagues de les aus. Els tècnics són els defineixen el procediment més adequat per a garantir tant la seguretat, com la reducció dels riscos a les persones i el medi ambient.

Mitjans que utilitzem en Plagues Girona; sistemes acústics, sistema de pues, cables, gel repel·lent, repel·lents visuals, manipulació d’ous per reduir població d’aus i altres sistemes més.

Les instal·lacions de xarxes en grans construccions per evitar l’entrada d’aus i així prevenir malalties, sorolls i brutícia.

Disposem i proporcionem gàbies de captura de pèl control d’aus per a ajuntaments i comerços.

Quins danys causen les plagues d’aus?

Efectes de plagues de coloms, Plagues Girona Conplag
Efectes de plagues de coloms, Plagues Girona Conplag

Les aus causen danys en cultius i ciutats, com

  • Danys en edificis i monuments causa que els seus excrements són altament corrosius.
  • Problemes en els baixants i canalons causa del taponament per l’acumulació dels seus excrements.
  • Danys en aïllaments, revestiments, entre d’altres en construir els seus nius.
  • Danys en collites i jardins.
  • Danys en vehicles i maquinària deguts també a l’alta corrosivitat dels seus excrements.
  • Danys en persones per caigudes i relliscades provocats pels seus excrements.
  • Molèsties provocades per sorolls, de vegades ensordidors, a causa de l’elevat nombre d’exemplars que sol reunir-se als dormidors.
  • Males olors.
  • Augment d’altres plagues associades (xinxes, puces, paparres, etc.)
  • Transmissió de malalties i augment d’al·lèrgies. Les malalties fonamentals que poden transmetre les aus són: clamidiosis o ornitosi, histoplasmosis, alveolitis al·lèrgica, salmonel·losi, colibacil·losi, encefalitis de Sant Lluís, criptococcosis.

Es poden controlar totes les espècies d’aus?

No, la major part de les aus estan protegides, en concret totes les aus insectívores. En aquest grup trobem aus típicament de medi urbà com són les orenetes. Estan protegits tant les aus com el seu hàbitat per què no pot eliminar-se cap niu sense la prèvia autorització de l’administració competent. Per contra, els coloms i les gavines no estan protegides però cal una autorització municipal per al seu control.

Explica’ns quina informació sobre el control d’aus

El propòsit de Conplag plagues Girona és la seguretat per a la població mitjançant el control de plagues i desinfecció.

Control d'Aus a Girona
Control d’Aus a Girona