Control de plagues

Control Integral de plagues
Control Integral de plagues

Control integrat de plagues

L’ús coordinat de la informació sobre la plaga i sobre el medi ambient amb els mètodes de control disponibles, per prevenir nivells inacceptables dels danys ocasionats per les plagues, amb el menor risc per a les persones, les seves propietats i el medi ambient.

A l’hora de seleccionar mesures, es tenen en compte els següents criteris:

Prioritzar les mesures preventives, com el sanejament del medi, el control i el manteniment de les estructures dels edificis.

Prioritzar les mesures actives menys agressives (mecàniques, físiques…) que generin un risc mínim a les persones.

Minimitzar l’ús de plaguicides químics tradicionals, i mai aplicar-los com a mètode preventiu.

Principis del control integrat:

Inspecció, seguiment i vigilància: el control integrat basa el seu pla d’actuació en la inspecció i seguiment de la plaga i dels factors més rellevants que determinen la seva presencia.

Integració de totes les mesures possibles de control: amb el control integrat es pretén controlar les plagues fent servir la combinació i la integració de totes les mesures de control possibles seguint uns criteris a l’hora de triar-les.

Priorització de les mesures preventives: mesures de sanejament del medi control i bon manteniment de les estructures de l’edifici.

Fer el control a llarg termini. És un procés a llarg termini que avalua contínuament les actuacions fetes i permet tenir sempre les plagues sota control.

Components del programa de control de plagues

Una de les característiques que fan que un programa de control integrat de plagues sigui efectiu són les estratègies i les tàctiques que s’han de seguir per decidir quan i com s’ha de fer una actuació.

Components bàsics: Inspecció inicial, elaboració de pla d’actuació i avaluació del programa

Documentació del programa de control de plagues

El contingut bàsic de l’arxiu documental del programa de control de plagues serà el següent: Acta d’inspecció, Pla d’acció, Avaluació del pla d’acció, Fulls de seguiment, plànols

Demani’ns més informació sense cap compromís